تبلیغات
نشریه خبری - دانشمندان مولکولی ناشناخته کشف کردند

جستجو

 

دانشمندان مولکولی ناشناخته کشف کردند

دوشنبه 12 اسفند 1392   11:43 ق.ظ

بزرگترین مولکول شناخته شده

بسیاری از مولکولها از تعداد اندکی اتم ساخته شده اند. برای مثال مولکول آب از سه اتم، دو هیدروژن و یک اکسیژن تشکیل شده است. بزرگترین مولکول شناخته شده DNA است و در موجودات پیچیده مانند انسان یک مولکول DNA می تواند بالغ بر 10 میلیارد اتم در خود داشته باشد. اگر می خواستیم چنین مولکول DNA را بجای اتم از آجر ساختمانی بسازیم، به 1000 برابر بیشتر از تعداد آجرهایی که در آسمانخراش امپایر استیت بکار رفته بود، نیاز داشتیم. هر سلول انسان دارای 46 عدد از این مولکولهای DNA است.


نوشته شده توسط : ramin h